Ziek of afwezig?

Om succesvol school te lopen, is het nodig dat uw kind regelmatig op school is. Dit zijn de regels die het ministerie van Onderwijs ons oplegt en die wij dus opvolgen:

  • Als uw kind afwezig is, verwittig dan altijd het schoolsecretariaat (02 430 67 00). Dat kan vanaf 8 uur. Komt uw zoon of dochter met de schoolbus, verwittig dan ook op tijd de busbegeleider. Een mailtje naar de klasjuf is ook altijd fijn.
     
  • Voor leerplichtige leerlingen (vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden) moet u elke afwezigheid verantwoorden met een briefje.
    • Een zelfgeschreven briefje kan bij ziekte tot drie opeenvolgende dagen, maar dat mag maximum vier keer per schooljaar. Vanaf de vijfde keer is er altijd een doktersbriefje nodig.
    • Vanaf een afwezigheid vanaf vier opeenvolgende dagen is een doktersbriefje verplicht.
  • Bij vijf halve dagen ongewettigde afwezigheid zijn wij verplicht het CLB in te lichten.
  • Afwezigheid voor een begrafenis, huwelijk, offerfeest of andere familiale aangelegenheden moet u altijd schriftelijk aanvragen bij de directeur.

Meer info vind je ook op deze webpagina: Regels over afwezigheid op school