Schoolbestuur

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van Kasterlinden.

De inrichtende macht is de werkgever van het personeel van de school, is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden voor de goede organisatie van kwaliteitsvol onderwijs.

De doelstelling van de VGC als inrichtende macht is om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren met oog voor innovatie, in de Brusselse context. De VGC wil met haar onderwijs actief nagaan wat de behoeften zijn en ze wil dat iedere jongere gelijke kansen krijgt.