4 Pijlers

Onderstaande 4 pijlers staan centraal in de aanpak van Kasterlinden.

Handelingsgericht

Handelingsgericht werken is een vraaggestuurde en een oplossingsgerichte methodiek.
De onderwijsbehoeften van de leerling zijn het uitgangspunt. Vanuit de onderwijsbehoeften kiezen we doelen voor het handelingsplan.

In dat plan focussen we op positieve kenmerken en is er aandacht voor de wisselwerking tussen kind, school en gezin. Transparantie en een constructieve samenwerking met ouders, leerlingen en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) zijn daarin belangrijk.

Ervaringsgericht

We vertrekken vanuit de inbreng van de leerlingen. We hebben oog voor alle ontwikkelingsdomeinen en voor alle leerlingen. Daarvoor maken we gebruik van verschillende activiteiten en materialen, aangepast aan de ontwikkelingsniveaus. We stimuleren de kinderen en jongeren, we dagen hen uit en we geven hen autonomie.

Zelfsturing, sociale competenties, ontdekken, creativiteit en verbeelding plaatsen we centraal. We bekijken leerlingen vanuit hun sterktes en talenten. Leerlingen en leerkrachten leren uit hun fouten en groeien volgens hun eigen tempo. Zo komen we samen tot boeiend leren (betrokkenheid) en aangenaam leren (welbevinden).

Oplossingsgericht

Door oplossingsgericht te werken leggen we de nadruk op de vragen “Wat wil de leerling? Wat gaat goed? Wat werkt wel?”. Onze blik is dus volledig gericht op de toekomst. We betrekken de leerlingen daarbij, ze zijn onze belangrijkste partners.

Leerlingen hebben onmisbare inzichten en talenten om zelf mee naar oplossingen te zoeken. Op die manier zijn ze ook meer bereid om mee te werken, en het geeft hen een beter gevoel. Onze dagelijkse aanpak, ons handelen, onze communicatie, ons taalgebruik, onze vergadermethodes: oplossingsgericht denken is altijd de basis.

Zelfgestuurd

Zelfgestuurd werken houdt in dat leerlingen stilstaan bij wat ze willen leren en hoe ze iets kunnen leren. Ze denken daarbij ook na over hun eigen leren en ze kennen hun eigen leerstijl. Ze reflecteren over hoe ze geleerd hebben en ze kunnen hun aanpak bijsturen. Leerstof is een middel en geen doel op zich.

Ons doel is dat leerlingen zelfstandig informatie kunnen opzoeken, strategieën kennen om problemen aan te pakken, kritisch kunnen omgaan met informatie, hun werk realistisch kunnen plannen, zichzelf kunnen beoordelen en zelfstandig keuzes kunnen maken.