Inschrijvingen BuBaO

De aanmeldingen liepen van 6 tot 24 maart 2023 (16 uur) en zijn nu afgelopen.
Op 12 mei 2023 kreeg je een toewijzingsbericht. Hierin staat of je kind een plaats heeft of niet.

Tussen 15 mei en 7 juni worden de leerlingen ingeschreven die een plaats kregen toegewezen bij de aanmelding.
Als er nadien nog vrije plaatsen zijn, dan wordt dit vanaf 7 juni op de website gezet.

Update: Er zijn nog 6 vrije plaatsen voor onze GEmS werking (Type 3 Lager)

Vrije plaatsen 2023-2024

Overzicht vrije plaatsen voor inschrijvingen schooljaar 2023-2024:       

Tussen 15 mei en 7 juni worden de leerlingen ingeschreven die een plaats kregen toegewezen bij de aanmelding.
Als er nadien nog vrije plaatsen zijn, dan wordt dat vanaf 7 juni op de website gezet.

 • Kleuter
  • Type 9 - Auti: 0
  • Type 7 - Taal: 0
  • Type 7 - Bibi: 0
  • Type 6 - Visus: 0
 • Lager
  • Type 9 - Auti: 0
  • Type 7 - Taal: 0
  • Type 7 - Bibi: 0
  • Type 6 - Visus: 0
  • Type 3 - GEmS: 6 -> Update: Er zijn nog 6 vrije plaatsen voor onze GEmS werking (Type 3 Lager)
© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Tijdslijn aanmelden en inschrijven schooljaar 2023-2024

Tijdslijn van de aanmeldingen voor Bubao , schooljaar 2023-2024:

 • 6 - 17 februari 2023: voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • 6 maart 2023 (9u) - 24 maart 2023 (16u): aanmeldingsperiode
 • 12 mei 2023: versturen toewijzingsbericht (plaats) of weigeringsdocument (geen plaats) naar ouders 
 • 15 mei - 7 juni 2023: inschrijvingsperiode aangemelde leerlingen
 • vanaf 8 juni 2023: vrije inschrijvingen

Deze informatie is eveneens terug te vinden op de website www.inschrijveninbrussel.be.

Informatie bezoekweek BUBAO 2023

De tweede bezoekweek op de lagere school is voorbij. 

Hieronder vind je een presentatie over de werking van de school en de auti-werking.