Inschrijvingen BuBaO

Onze school werkt met een aanmeldingsprocedure. De aanmeldingen gebeuren dit jaar bij voorkeur via e-mail of telefonisch vanaf 1 maart (12u) tot 26 maart (12u) 2021 omwille van code oranje waarin we ons bevinden. 

Het moment van aanmelden is niet belangrijk, zolang ouders maar aanmelden binnen deze periode.

De ouders contacteren de school:

 • Via e-mail (secretariaat@kasterlinden-vgc.be): De ouders vullen het aanmeldingsdocument volledig en sturen het ondertekend terug naar de school. U kan het document hieronder vinden.
 • Telefonisch (02 430 67 00): de school vult samen met de ouder(s) het aanmeldingsformulier in en bezorgt een kopie van het document aan de ouders.
 • De ouders bezorgen de school een domiciliebewijs van het kind (=een document van gezinssamenstelling van de gemeente).
 • Indien u voorrang Nederlands wenst aan te vragen dient u ons daar ook een bewijs van te bezorgen (minstens niv B2 van één van beide ouders).

Aanmeldingsdocumenten

Hieronder kan u de documenten vinden om aan te melden:

 • algemene procedure
 • aanmeldingsdocument om in te vullen en te onderteken door de ouders
 • voorrang Nederlands en GOK-vragenlijst

Tijdslijn voor aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022

Hiernaast de tijdslijn van de aanmeldingen en inschrijvingen voor Bubao , schooljaar 2021-2022

Capaciteit

Capaciteit 2021-2022:                                     

 • Type 9 / Auti kleuter capaciteit: 8 
 • Type 7 / Taal kleuter capaciteit: 8  ; nog vrije plekken: contacteer ons
 • Type 9 / Auti lager capaciteit: 48
 • Type 7 / Taal lager capaciteit: 72
 • Type 3 / GEmS capaciteit:12   
 • Type 6 / Visus kleuter capaciteit: 10   
 • Type 6 / Visus lager capaciteit: 30    
 • Type 7 / Gehoor: geen max capaciteit
© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx