MFC Kasterlinden

MFC-Verblijf

Het MFC verblijf bestaat uit 5 leefgroepen van 8 tot 10 kinderen. Elk jaar proberen we de leefgroepen zo homogeen mogelijk te maken, zowel qua leeftijd als qua doelgroep. De kinderen en jongeren komen aan op maandag en vertrekken terug op vrijdag. Bij een lesvrije dag gaan de kinderen en jongeren de avond voordien naar huis. 

Het MFC biedt verblijf aan voor kinderen met een visuele beperking, een auditieve beperking, een spraak- en taalontwikkelingsstoornis, een autismespectrumstoornis of een ernstige gedrags- en emotionele stoornis". De scholen Zaveldal en Kasterlinden bieden ook onderwijs voor deze doelgroepen.

De kinderen kunnen er overnachten van maandag tot vrijdag. Ze krijgen er begeleiding voor en na school, en op woensdagnamiddag.

MFC-Begeleiding

Het team MFC-Begeleiding biedt verschillende vormen van begeleiding aan, op maat van de zorgvraag, en dit t.a.v. kinderen en jongeren die verblijven in het MFC. Dit aanbod is er ook voor de leerlingen van Zaveldal en Kasterlinden die kampen met ernstige emotionele en gedragsmoeilijkheden. DIt kan ook via "rechtstreeks toegankelijke hulp" (RTH).

In de begeleiding stellen we een aantal uitgangspunten centraal. Zo werken we mobiel en schoolflankerend.  Dat betekent dat we er bewust voor kiezen om de begeleidingen aan te bieden in de natuurlijke context van het kind, namelijk thuis of op school. We bieden de zorg mobiel aan: we brengen de zorg naar het kind in plaats van het kind naar de zorg.

We hebben er ook bewust voor gekozen om een brede waaier aan begeleidingsvormen aan te bieden, om zo op maat een antwoord te kunnen formuleren op de zorgvraag van het kind en zijn context. 

Verder vinden we het belangrijk om het netwerk centraal te stellen. De trajectbegeleider brengt het netwerk rond een kind samen en zorgt ervoor dat de verschillende partners rond een kind (bijvoorbeeld CLB, begeleider, school, arts, andere hulpverleners) op elkaar afgestemd blijven.

We bieden verschillende soorten mobiele begeleiding aan. Dat kan individuele begeleiding zijn, groepsbegeleiding, schoolvervangende dagopvang en context coaching.

MFC-Expertisecentrum

Door de specifieke zorgnoden van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen investeren we vanuit het MFC-Expertisecentrum in vorming en coaching van de medewerkers, zowel in het MFC als binnen de scholen Zaveldal en Kasterlinden. De teamcoach ondersteunt de teamwerking en de draagkracht van de teamleden. Vanuit vorming en ervaring bouwen we aan een expertisecentrum in het omgaan met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en stoornissen in een schoolcontext.

Deze ervaring en expertise willen we in een volgende fase ter beschikking te stellen van alle Nederlandstalige scholen in Brussel, via begeleidingstrajecten, en door het begeleidingsaanbod open te stellen.

MFC Kasterlinden Organigram