Vacatures jobstudent

Jobstudent gezocht

Wil je als jobstudent bij Kasterlinden werken? Dat kan in de basis- of secundaire school als onderwijsassistent.
Contacteer ons en vul deze vragenlijst in. Onze leerlingen zien je graag komen!

Selectievoorwaarden

De school selecteert de onderwijsassistenten.

 • De kandidaat is minstens 18 jaar oud.
 • De kandidaat bezorgt een bewijs van inschrijving in een hogeschool of universiteit voor het lopende academiejaar.
 • De aanstelling is pas geldig zodra de kandidaat een uittreksel uit het strafregister (model art.596.2SV, het vroegere model 2) bezorgd heeft aan de school waarvan het moment van afgifte maximaal 3 maanden oud is.
 • De kandidaat verklaart op eer maximaal 475 uren studentenarbeid te verrichten per jaar bij deze of meerdere werkgevers.

Wat moet je doen?

 • Het houden van toezicht tijdens vrije momenten;
 • Het begeleiden van spel- en educatieve opdrachten;
 • Het begeleiden van uitstappen;
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij les- of groepsactiviteiten;
 • Ervoor zorgen dat de leerlingen zich goed voelen;
 • Creëren en benutten van interactie tussen de leerlingen en tussen leerling en begeleider;
 • Beheer van en toezicht op het materiaal en de infrastructuur als een goede huisvader;
 • Het bewaken van de veiligheid op alle momenten.

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties
 

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • samenwerken

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen
 • nauwkeurig en met zin voor orde en netheid werken
 • flexibel reageren

Functiegebonden competenties
 

 • Zin voor verantwoordelijkheid hebben
 • Voeling hebben met de specifieke doelgroep
 • Kunnen lezen en schrijven (Nederlands)

De onderwijsassistent onthoudt zich te allen tijde binnen de schoolopdrachten van levensbeschouwelijke, politieke, godsdienstige en commerciële uitspraken, handelingen of kentekens die afbreuk kunnen doen aan de objectiviteit.