Aanmelden

Aanmelden voor de kleine types (type 2, 4, 6, 7aud. en 7 STOS): 

Trajecten kunnen aangemeld worden indien er een duidelijke leervraag is. De aanmeldingsdatum voor dit schooljaar is reeds verstreken. Indien je verdere vragen hebt, aarzel niet de betrokken coach te contacteren.

Aanmelden voor de brede types (type BA, 3 en 9): 

Trajecten waar er een duidelijke leervraag is, kunnen gedurende het hele schooljaar aangemeld worden. 

Nog vragen over de aanmeldingsprocedure? Contacteer de betrokken coach

Om een leerling aan te melden moet je aan 4 criteria voldoen:

  1. Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig.
  2. Je hebt als school samen met het CLB een HGD-traject doorlopen waarbij ouders en leerling betrokken zijn.
  3. Het CLB, de school en ouders/leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning van het ondersteuningsteam Kasterlinden op fase 2 en 3 noodzakelijk is.
  4. Het CLB heeft een gemotiveerd verslag of een verslag geschreven.

Aanmelden schooljaar 2022 - 2023

Wanneer aan deze 4 criteria werd voldaan, kan je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. 

  • Huidige Gegevens leerling
  • Gegevens aanvrager
  • Gegevens school
  • Gegevens CLB
  • Gegevens ondersteuningsaanvraag
  • Complete
Geslacht
11 cijfers - zonder punten, spaties of streepjes