Aanmelden

Aanmelden

We geven jullie graag meer informatie omtrent het aanmelden voor ondersteuning in het schooljaar 2023-2024:Jullie kozen voor Leersteuncentrum Kasterlinden. De aanmeldingen voor ALLE types doe je via onderstaand aanmeldingsformulier.

Er is 
- een vast pakket aan middelen voor ondersteuning van de brede types 
en
- een hoofdelijke telling voor de kleine types

Voor de brede types komt het pakket aan uren via de paritaire comités op basis van de 1 februari telling. 
Voor de kleine types is het belangrijk dat jullie snel aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Door de aanmeldingen kleine types krijgen wij een zicht op het puntenpakket waarmee we ondersteuners binnen deze types kunnen aanstellen. 
Door snel zicht te hebben op jullie aanmeldingen, kunnen wij continuïteit en behoud van expertise nastreven. We kunnen dan immers ons personeel behouden. 

De ondersteuners volgen dit graag samen met jullie op zodat we vlot een inschatting voor volgend schooljaar kunnen maken. 

Hebben jullie nog een dringende vraag voor de komende 2 maanden, neem dan contact op met de teamcoach zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.

Visualisatie van aanmeldingsprocedure schooljaar '23 - '24

Om een leerling aan te melden moet je aan 4 criteria voldoen:

  1. Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig.
  2. Je hebt als school samen met het CLB een HGD-traject doorlopen waarbij ouders en leerling betrokken zijn.
  3. Het CLB, de school en ouders/leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning van het ondersteuningsteam Kasterlinden op fase 2 en 3 noodzakelijk is.
  4. Het CLB heeft een gemotiveerd verslag of een verslag geschreven.

Aanmelden schooljaar 2023 - 2024

Wanneer aan deze 4 criteria werd voldaan, kan je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.