Stage aanvraag BuSO

STUDENT?

Ben je een student op zoek naar een stageplaats in het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO), vul dan dit formulier in.

HOGESCHOOL of UNIVERSITEIT? 

Hogescholen of universiteiten die stageplaatsen zoeken, kunnen mailen naar isabel.avau@kasterlinden-vgc.be

Deontologisch kan de school geen stagiairs begeleiden die op een bepaalde manier betrokken zijn bij de leerlingen (bijv. als ouder, als privé therapeut, als familielid, ...)