Naar homepagina Kasterlinden

Welkom

Kasterlinden bevindt zich op een groene campus in het Brussels hoofdstedelijk gewest en omvat een kleuter-, lagere en secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Leerlingen kunnen er ook verblijven in het internaat.

Op onze campus zorgen we voor leerlingen met autismespectrumstoornis (type 9), dove en slechthorende leerlingen (type 7), leerlingen met een taal- en/of spraakstoornis (type 7), slechtziende leerlingen (type 6) en leerlingen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3, enkel lager onderwijs).

Kasterlinden maakt ook deel uit van het OndersteuningsNetwerk Centrum waarbinnen wij alle types aanbieden (2, 3, 4, 6, 7 gehoor, 7 stos en 9).

Campus Kasterlinden