Inschrijvingen BuSO

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Gaat uw kind nu naar het gewoon onderwijs, maar volgend jaar naar het buitengewoon onderwijs? Of verandert uw kind van school voor buitengewoon onderwijs? Informeer bij de directie of de zorgcoördinator van uw school. Ook het CLB helpt u hierbij. 

Bij Kasterlinden moet u uw kind eerst aanmelden vóór u het kan inschrijven.

Tijdlijn van de BUSO aanmeldingen en inschrijvingen voor volgend schooljaar:

  • 19 januari (9u-12u): Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel. Hebt u al een kind op de school of werkt u op de school waar u uw kind wilt inschrijven? Dan heeft u voorrang bij de inschrijvingen voor het 1ste jaar BuSO.
  • 17 maart (16u30-20u): Aanmelden voor het 1e jaar OV2 en OV3 + Inschrijvingen OV1
  • 28 maart: Informatiebericht OV2 en OV3 U ontvangt uw toewijzingsbericht op 28 maart 2022. U weet dan of u een plaats heeft of niet. Contacteer de school voor de inschrijving.
  • 29 maart tot 4 mei: Inschrijven op afspraak
  • Vanaf 9 mei: Vrije inschrijvingen. Start van vrije inschrijvingen voor alle hogere jaren, voor wie geen beroep maakte van de voorrangsregeling broers/zussen en 1e jaars die op 17 maart niet hebben aangemeld.

Wat heb je nodig om je kind aan te melden?

Klik daarvoor op de gedetailleerde inschrijvingsprocedure per doelgroep:

Digitale infoavond

Omwille van de huidige corona omstandigheden kunnen wij dit jaar geen fysieke infoavond organiseren over de inschrijvingen voor onze school BuSO Kasterlinden.

We organiseren een digitaal vragenmoment op dinsdag 11 januari en maandag 14 februari 2022. De vragenronde gebeurt in het Nederlands en zal getolkt worden door een tolk VGT. Ben je anderstalig, zorg dan zelf voor een tolk.

Het zou fijn zijn om de presentaties van de infoavond vooraf al eens door te nemen. Die zijn te vinden bij de opleidingsvormen OV1, OV2 of OV3.

Tijdstip infoavond:

  • Infoavond OV1 om 18:00 - klik hier om deel te nemen
  • Infoavond OV2 om 19:00 - klik hier om deel te nemen
  • Infoavond OV3 om 20:00 - klik hier om deel te nemen