Inschrijven in het MFC

Wil je jouw kind inschrijven in het MFC voor verblijf?

Dan heeft je kind een erkenning nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De jeugdhulpverlener is hiervoor je eerste aanspreekpunt. Zij dienen een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort (ITP). Zo een aanvraagprocedure kan 1 tot 1,5 maand duren.

Via deze link: Intersectorale toegangspoort (ITP)

Een jeugdhulpverlener is je eerste aanspreekpunt. Dit kan een CLB-medewerker zijn of een medewerker van het Jongerenadviescentrum (JAC) of Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Samen met de jongeren en de ouders maken zij een aanvraagdocument of A-doc op. Het aanmeldingsdocument wordt ingediend bij de toegangspoort. Daar hebben 2 teams tot 45 werkdagen de tijd om de aanvraag te behandelen. 

Is je vraag ontvankelijk? Wordt je aanvraag goedgekeurd?

Dan krijg je een jeugdhulpverleningsbeslissing. Daarin staat ook wie de hulpverlening zal aanbieden.