Aanmelden voor schooljaar schooljaar 2021- 2022

Heb je als school nog een ondersteuningsvraag voor dit schooljaar neem dan contact op met de betrokken coach

Aanmelden schooljaar 2022 - 2023

Aanmelden voor de kleine types (type 2,4,6, 7aud. en 7 STOS): 

Zowel lopende als nieuwe trajecten kunnen vanaf nu aangemeld worden. De leerlingen dienen ook, voor 1 oktober '22, geregistreerd te worden in Discimus onder het instellingsnummer: 027383. Gezien de hoofdelijke telling willen we snel zicht hebben op het aantal trajecten. Met deze informatie werven wij ons personeel aan. Dit alles in functie van een snelle opstart in september en maximaal expertisebehoud. Daarom vragen we om zoveel mogelijk aan te melden vóór 15/06/2022.

Aanmelden voor de brede types (type BA, 3 en 9): 

Lopende trajecten kunnen begin volgend schooljaar aangemeld worden na de uitklaringsfase van de ondersteuningsnoden. Trajecten (lopende en nieuwe) waarvan de nood voor volgend schooljaar reeds duidelijk is, kunnen nu aangemeld worden. 

Nog vragen over de aanmeldingsprocedure? Contacteer de betrokken coach

Visueel overzicht van de aanmeldingsprocedure.

Om een leerling aan te melden moet je aan 4 criteria voldoen:

  1. Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig.
  2. Je hebt als school samen met het CLB een HGD-traject doorlopen waarbij ouders en leerling betrokken zijn.
  3. Het CLB, de school en ouders/leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning van het ondersteuningsteam Kasterlinden op fase 2 en 3 noodzakelijk is.
  4. Het CLB heeft een gemotiveerd verslag of een verslag geschreven.

Wanneer aan deze 4 criteria werd voldaan, kan je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. 

  • Huidige Gegevens leerling
  • Gegevens aanvrager
  • Gegevens school
  • Gegevens CLB
  • Gegevens ondersteuningsaanvraag
  • Complete
Geslacht
11 cijfers - zonder punten, spaties of streepjes