Algemene richtlijnen

Aanmelden voor de kleine types (type 2,4,6, 7aud. en 7 STOS): 

Zowel lopende trajecten als nieuwe leerlingen kunnen vanaf nu aangemeld worden. De leerlingen dienen ook geregistreerd te worden in Discimus onder het instellingsnummer: 027383. Graag zo snel mogelijk aanmelden om een snelle opstart mogelijk te maken en maximaal expertisebehoud na te streven. 

Aanmelden voor de brede types (type BA, 3 en 9): 

Leerlingen met een duidelijke nood in de nieuwe klassituatie kunnen reeds aangemeld worden. Dit geldt zowel voor lopende trajecten als voor nieuw op te starten trajecten. 

Aanmelden voor schooljaar '21-'22 kan starten vanaf nu. Graag zo snel mogelijk aanmelden.

Om een leerling aan te melden moet je aan 4 criteria voldoen:

  1. Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig.
  2. Je hebt als school samen met het CLB een HGD-traject doorlopen waarbij ouders en leerling betrokken zijn.
  3. Het CLB, de school en ouders/leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning van het ondersteuningsteam Kasterlinden op fase 2 en 3 noodzakelijk is.
  4. Het CLB heeft een gemotiveerd verslag of een verslag geschreven.

Aanmelden schooljaar '21 -'22

Wanneer aan deze 4 criteria werd voldaan, kan je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Nog vragen over de aanmeldingsprocedure? Raadpleeg dan het aanmeldingsschema of contacteer de betrokken coach

Vul onderstaand formulier in om aan te melden.

  • Huidige Gegevens leerling
  • Gegevens aanvrager
  • Gegevens school
  • Gegevens CLB
  • Gegevens ondersteuningsaanvraag
  • Complete
Geslacht
11 cijfers - zonder punten, spaties of streepjes