Ziek of afwezig BuSO

Ziek of afwezig?

Als je te laat of afwezig bent, verwittig het secretariaat (SMS 0491 86 57 59 of BEL 02 430 67 00) + eventueel je stageplaats. Leerlingen die met de schoolbus komen, laten dit ook weten aan de busbegeleider.

Na ziekte of afwezigheid, bezorg je een afwezigheidsattest aan het secretariaat.

  • een afwezigheidsbriefje
    • Alleen bij ziekte
    • Maximum 4x per jaar 
    • Maximum 3 opeenvolgende dagen 
    • Niet tijdens sportdagen of studiereizen
  • een doktersbriefje

Bij een geplande afwezigheid vraag je steeds vooraf toestemming aan de directie.

Meer info vind je ook op deze webpagina: Regels over afwezigheid op school