Naar homepagina Kasterlinden

Werking

Het internaat bestaat uit 5 leefgroepen van 8 internen. Ieder jaar proberen we de leefgroepen zo homogeen mogelijk te maken, zowel qua leeftijd als qua doelgroep.

Het internaat is open wanneer de school open is. Internen komen aan op maandag, en vertrekken terug op vrijdag. Wanneer er een lesvrije dag is, gaan de internen de avond voordien naar huis.

Het internaat vangt leerlingen op met een type 6, 7 of 9 attest op die in Kasterlinden op school zitten.

Vrije tijd
In het internaat zijn computers en multimedia beschikbaar voor de internen. Maar er is ook veel aandacht voor andere vormen van vrijetijdsbesteding: creatieve activiteiten, sport, cultuur, de stad ontdekken… 

Zelfstandigheid
We willen de internen zo zelfstandig mogelijk maken, op alle domeinen. Bij de jongere internen ligt de nadruk op zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. De oudere internen leren ook het openbaar vervoer gebruiken, naar de winkel gaan en huishoudelijke taken opknappen. Ze ontdekken hoe ze hun tijd zelf zinvol kunnen invullen. Ze mogen ook alleen activiteiten doen.