Naar homepagina Kasterlinden

Werking

Vrije tijd
In het internaat zijn computers en multimedia beschikbaar voor de leerlingen. Maar er is ook veel aandacht voor andere vormen van vrijetijdsbesteding: creatieve activiteiten, sport, cultuur, de stad ontdekken… Want uit ervaring weten we dat jongeren met autisme vaak zelf niet goed weten hoe ze hun vrije tijd zinvol kunnen invullen, of dat ze altijd hetzelfde doen.

Zelfstandigheid
We willen de internen zo zelfstandig mogelijk maken, op alle domeinen. Bij de jongere internen ligt de nadruk op zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. De oudere internen leren ook het openbaar vervoer gebruiken, naar de winkel gaan en huishoudelijke taken opknappen. Ze ontdekken hoe ze hun tijd zelf zinvol kunnen invullen. Ze mogen ook alleen activiteiten doen.

Methodes
De begeleiders en de opvoeders maken gebruik van diverse methodes zoals stappenplannen, daglijnen, weeklijnen en beloningssystemen. Structuur is belangrijk, zonder daarbij al te rigide te zijn. Want ook werken aan flexibiliteit komt aan bod.

Kamermoment
Elke dag is er een ‘kamermoment’. Kinderen krijgen dan de tijd om hun huiswerk te maken. Tijdens dat moment leren ze ook om zich alleen bezig te houden.