Naar homepagina Kasterlinden

Voor wie?

Er bestaan twee aanmeldingssystemen binnen het ondersteuningsmodel. Dit is afhankelijk van het type waarvoor ondersteuning wordt gevraagd. Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of een verslag M-Decreet van de volgende types kan de school gewoon onderwijs - steeds in samenspraak met CLB, ouders en leerling - een ondersteuningsvraag opstellen. Meer info over een gemotiveerd verslag en een verslag M-decreet vind je bij veelgestelde vragen.

ONW Centrum geeft het ondersteuningsmodel vorm met een regiowerking voor de brede types en een typerwerking voor de kleine types.

Regiowerking: Brede types (types BA, 3 en 9)

 • leermoeilijkheden (type basisaanbod)
 • gedrags- en emotionele moeilijkheden (type 3)
 • autismespectrumstoornis (type 9)

De school gewoon onderwijs vraagt bij deze types ondersteuning aan bij het ondersteuningsnetwerk waarbij ze als school zijn aangesloten.

Is je school aangesloten bij het ONW Centrum? Heb je een ondersteuningsvraag voor een leerling type basisaanbod, 3 of 9? Voldoe je aan de 4 criteria? Dan kan je jouw ondersteuningsvraag hier indienen.

De regiocoach van de regioteams is het aanspreekpunt voor de scholen en hun partners, de ouders en de ondersteuners van die regio. Bij specifieke inhoudelijke vragen die te maken hebben met een van deze doelgroepen kan je ook terecht bij de doelgroepcoaches van de brede types.

Typewerking: Kleine types (types 2, 4, 6 en 7)

 • verstandelijke beperking (type 2)
 • motorische beperking (type 4)
 • visuele beperking (type 6)
 • auditieve beperking (type 7 aud)
 • spraak - of taalstoornis (type 7 STOS) (vanaf sepember 2019)

De school gewoon onderwijs vraagt - in samenspraak met CLB, ouders en leerling - bij deze types ondersteuning aan een school voor buitengewoon onderwijs naar keuze.

Binnen ONW Centrum is er een regionaal samenwerkingsverband met de scholen buitengewoon onderwijs die aangesloten zijn bij ONW Centrum. Dit betekent dat alle scholen gewoon onderwijs binnen het werkingsgebied van ONW Centrum ondersteuning van één van deze scholen buitengewoon onderwijs kunnen vragen:

 • Type 2: Kasterlinden en Woudlucht
 • Type 4: Kasterlinden en Woudlucht
 • Type 6: Kasterlinden
 • Type 7 auditief: Kasterlinden
 • Type 7 stos: Kasterlinden en Woudlucht

Bevindt je school zich binnen het werkingsgebied van het ONW Centrum? Heb je een ondersteuningsvraag voor een leerling type 2, 4, 6 of 7? Voldoe je aan de 4 criteria? Dan kan je jouw ondersteuningsvraag hier indienen.

Afhankelijk van je regio komt je aanmelding voor type 2, 4 en 7 stos bij Kasterlinden of Woudlucht terecht.  De regionale verdeling kan je op de kaart terugvinden.  De regio in het groen komt bij Kasterlinden terecht.  Opgelet voor Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem gelden afzonderlijke afspraken.

Voor de types 6 en 7 auditief ondersteunt Kasterlinden de aanmeldingen over het hele werkingsgebied van ONW Centrum.

De doelgroepcoach van de kleine types is het aanspreekpunt voor de scholen en hun partners, de ouders en de ondersteuners van die doelgroep.

Fotogalerij: 
werkingsgebied 247STOS
werkingsgebied 67AUD