Naar homepagina Kasterlinden

Visus

Kasterlinden besteedt de nodige aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van haar leerlingen. Daarnaast is er ook een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor de jongeren en leren ze stappen zetten richting zelfstandigheid. Leerkrachten en begeleiders werken met gespecialiseerde hulpmiddelen om de zelfstandigheid van de leerlingen zo sterk mogelijk te bevorderen.

De ontwikkeling van de totale persoonlijkheid is belangrijk. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af. Jongeren krijgen een uitgebreid aanbod. Zo leren ze keuzes maken en leren ze zichzelf goed kennen.

Vanaf 16 jaar kunnen leerlingen Sociaal Maatschappelijke Training volgen. Ze gaan dan op een vaste dag in de week naar een stageplaats of een dagcentrum. Zo kan de overgang van de school naar de latere dagbesteding geleidelijk verlopen.

De samenwerking tussen de leerkrachten en paramedici is erg belangrijk. Daarnaast staan specialisten en ervaringsdeskundigen de leerkrachten en de begeleiders met raad en daad bij.
Slechtziende en blinde jongeren leren hun zintuigen anders te gebruiken. We stimuleren hen om het tekort aan visuele info te compenseren met hun andere zintuigen en we leren hen  compensatietechnieken.