Naar homepagina Kasterlinden

Visus

Ook in de groep voor blinde en slechtziende leerlingen vertrekken we van de mogelijkheden van de kinderen. We laten de leerlingen groeien in een veilige, maar toch voldoende uitdagende omgeving. Stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid is binnen de type 6 klassen een zeer belangrijk aandachtspunt. Kinderen gericht observeren, signalen opvangen en er sensitief op reageren laat leerlingen groeien. Deze sensitieve houding is uitermate belangrijk bij de groep van kinderen met een meervoudige visuele beperking.
 

De accommodatie, leermiddelen en keuze van activiteiten is aangepast aan de noden van kinderen met een visuele beperking. Daardoor worden kinderen vanaf kleuterleeftijd gestimuleerd om zelfstandigheid te verwerven en hun omgeving te ontdekken.
 

De school heeft alle hulpmiddelen om informatie toegankelijker te maken voor blinde en slechtziende kinderen. Aangepaste computers, software en andere hulpmiddelen helpen om elk kind optimaal voor te bereiden op een voor hem of haar aangepast traject binnen een secundaire school. De trajecten waar leerlingen van de basisschool type 6 naar doorstromen variëren van het gewoon onderwijs tot een doorstroom naar een opleidingsvorm 1. Deze evolutie wordt steeds met de betrokken zorgverleners, het kind en de ouders besproken.