Naar homepagina Kasterlinden

Visie

OndersteuningsNetWerk Centrum (ONW Centrum) heeft als uniek kenmerk de samenwerking tussen OVSG, GO!, POV en n-Brussel. Dit maakt ONW Centrum een officieel ondersteuningsnetwerk. Binnen ONW Centrum werken 19 scholen buitengewoon onderwijs samen. Kasterlinden is 1 van de scholen buitengewoon onderwijs.  De werking van OndersteuningsNetWerk Centrum bestaat uit een beleidscomité, 2 netwerkcoaches, 20 regioteams en doelgroepcoaches vanuit het buitengewoon onderwijs en de 3 partners.  Meer informatie over ONW Centrum vind je op deze website.

 

Onze werking wil onderstaande kaders als houvast en inspiratie gebruiken.
In de zijbalk kan u hier meer informatie over vinden.

Golden Circle

Handelingsplanning

Inclusie

Oplossingsgericht werken