Naar homepagina Kasterlinden

Visie

Kasterlinden, internaat

Het internaat werkt volgens dezelfde visie als de school.

Zorg op maat

Kasterlinden internaat biedt een leer- en leefklimaat voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar. Zorg op maat staat centraal. De opvoeders van het internaat werken vraaggestuurd. De handelingsplannen worden opgemaakt in samenspraak met de ouders en de jongeren. Inspraak van zowel jongeren als ouders is zeer belangrijk.

Vast team van opvoeders

De leefgroep heeft een vast team van opvoeders die de jongeren dag in dag uit begeleiden. De opvoeders werken aan een positieve relatie met alle kinderen van de leefgroep en ze houden rekening met de specifieke hulpvraag van elk kind en zijn gezin.

Diverse ontwikkelingsdomeinen

De opvoeders gaan zorgzaam om met elke intern en zorgen ervoor dat de jongeren voldoende slapen en gezond eten. Daarnaast stimuleren zij ontwikkelingsdomeinen zoals:

  • spel en vrije tijd;
  • zelfredzaamheid en huishoudelijke vaardigheden;
  • sociaal-emotionele vaardigheden;
  • relaties en seksualiteit;
  • gedrag;
  • studie, huiswerk en cognitie;
  • communicatie;
  • maatschappelijke vaardigheden.

Vaste structuur

Een andere pijler van de internaatswerking in Kasterlinden is de vaste structuur die opvoeders nastreven. Duidelijke regels en afspraken, een vaste dag- en weekindeling en voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning zijn cruciaal in de dagelijkse werking.

Samenwerking met ouders en school

Ten slotte vinden we het als internaat belangrijk dat er een goede samenwerking is, zowel met de ouders als met de school.