Naar homepagina Kasterlinden

Type 3

De doelgroep van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen wordt door onze school afgekort tot de GEmS doelgroep. Hiermee refereren we naar het Engelse woord voor edelstenen die zeer mooi kunnen zijn, als het lukt om ze te slijpen.

Kinderen leven in een omgeving, context en reageren van daaruit met bepaald gedrag. Moeilijk gedrag zien we als taal voor moeilijke emoties. Emotie en gedrag zijn met elkaar verstrengeld. Soms leggen we als school de focus op gedrag en reageren we door voorspelbaarheid te bieden, consequent te handelen, duidelijke grenzen aan te geven en gedrag te corrigeren. Soms zetten we emotie op de voorgrond en reageren we door emoties te benoemen, te erkennen en mee te reguleren, door rust in te bouwen, ervaren last te erkennen, te bemoedigen en door kinderen op het juiste niveau in hun sociale en emotionele ontwikkeling aan te spreken.

Om dit te verwezenlijken richten we ons op de volgende kernthema’s: verbondenheid en relatie, waardering en positieve kijk en een veilig leer- en speelklimaat.

We nemen een stelling in tegen agressie en geweld. Van kinderen die toch in geweld en agressie terecht komen verwachten we een herstelbeweging. We vragen ook aan de ouders om deze stelling tegen geweld mee uit te dragen.

Als school evalueren we onze eigen aanpak. Complexe omstandigheden dreigen mensen ertoe te brengen te grijpen naar strakke procedures die voor iedereen hetzelfde zijn. Ons streven is om, ondanks de uitdagingen, te blijven zoeken hoe we de kernwaarden telkens weer, bij elk kind kunnen terug vinden.