Naar homepagina Kasterlinden

Toekomstgericht

Alle jongeren hebben recht op volwaardig burgerschap, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen.

Brug naar de toekomst

Aan het einde van hun verblijf leren we de internen nadenken over hun toekomstmogelijkheden. We willen voor hen de brug zijn naar de werk-woonomgeving die voor hen nog onbekend is. Dat doen we in nauwe samenwerking met de ouders.

Wat zijn de mogelijkheden van vrijetijdsbeleving, sociaal engagement en bijscholing in hun leefomgeving? Welke organisaties kunnen van betekenis zijn voor hen in de begeleiding naar hun verdere toekomst?

De internen krijgen de nodige informatie. Kasterlinden-internaat zorgt er bovendien voor dat ze een beroep kunnen doen op de zorg en de ondersteuning van de diensten die erkend zijn door het VAPH (Vlaams agentschap voor Personen met een handicap) of andere dienstverlenende organisaties.