Naar homepagina Kasterlinden

Toekomst

Leerlingen maken kennis met diverse ateliers en activiteiten: kleien, papier scheppen, schilderen, tuinieren, knutselen … Zo verruimen ze keer op keer hun horizon. Ze leren zichzelf kennen en ze leren keuzes maken.

Vanaf 16 jaar kunnen leerlingen Sociaal Maatschappelijke Training volgen. Ze gaan dan op een vaste dag in de week naar een stageplaats of een dagcentrum. Zo kan de overgang van de school naar de latere dagbesteding geleidelijk verlopen.