Naar homepagina Kasterlinden

Taal

De begeleiders en de opvoeders in het internaat willen kinderen met een taalstoornis zo veel mogelijk kansen geven om zich verder te ontwikkelen.

Interactie en communicatie

Interactie en communicatie bevorderen en stimuleren is een belangrijke doelstelling. Dat doen we onder meer door:

  • de ‘Hanen-principes’ toe te passen. De drie belangrijkste principes vatten we samen met de term ‘VAT’: Volgen, Aanpassen en Toevoegen.
  • standaardzinnen aan te reiken
  • SMOG-gebaren te hanteren als dat nodig is. SMOG staat voor ‘Spreken Met Ondersteuning van Gebaren’. Daarbij worden spraak en gebaren gecombineerd.  SMOG helpt leerlingen om zich beter uit te drukken en om hun omgeving beter te begrijpen.

Visualiseren en structureren

Andere belangrijke werkvormen zijn visualiseren en structureren. Die helpen om te komen tot een beter taalbegrip, een vlottere communicatie en een betere planning en organisatie:

  • prenten, pictogrammen en foto’s gebruiken
  • stappenplannen opstellen om vaardigheden en handelingen sneller te automatiseren
  • een dag- en/of weekplanning gebruiken

Natuurlijk komen ook de andere ontwikkelingsdomeinen uitgebreid aan bod.