Naar homepagina Kasterlinden

Taal

Leerlingen met een taal- en/of spraakstoornis hebben het vaak moeilijk met verbale communicatie.

In Kasterlinden zijn we ervan overtuigd dat een veilig schoolklimaat bijdraagt tot een betere ontplooiing op het gebied van communicatie en interactie.

Om die communicatie te ondersteunen maken de begeleiders en de leerkrachten intensief gebruik van visualisaties. Deze visualisaties helpen de leerling om zelfstandiger informatie te verwerken en om de wereld rondom hem duidelijk en voorspelbaar te maken.

Kasterlinden biedt niet alleen ondersteuning op cognitief vlak. Ook het sociaal-emotionele welzijn, de motorische ontwikkeling, de gezondheid en een genuanceerd wereldbeeld zijn belangrijk.

Om de leerlingen te ondersteunen op al deze domeinen is een nauwe samenwerking tussen alle schakels noodzakelijk: ouders, leerlingen, leerkrachten, directie, paramedici en externen.

Doelstelling is dat leerlingen op een zelfstandige manier in het leven leren staan. Daarom reiken de begeleiders in Kasterlinden hen functionele vaardigheden aan. De leerstof is geen doel op zich, maar een middel om vaardigheden, attitudes en mogelijkheden uit te breiden.