Naar homepagina Kasterlinden

Taal

In de taalklassen voor kleuters werken we met een op spel gebaseerd ontwikkelingsonderzoek om de optimale mogelijkheden van de kleuters in kaart te brengen. Samen met de ouders bespreken we de zorgvragen en onderwijsbehoeften.

We bieden uitgebreide en optimale taalstimulatie. De kleuters zitten in kleine klassen en krijgen ervaringsgericht onderwijs. Door te vertrekken van de interesses van de kleuters, verhogen we hun betrokkenheid en welbevinden. Met taalstimuleringstechnieken zoals een taalmap, een fotomap en een weekendschrift brengen we de kleuters in een communicatieve omgeving waarin we samen vertellen, spelen en ervaren. Aan de ouders bieden we een oudercursus ‘praten doe je met z’n tweeën’ aan. Dat is een taalstimuleringscursus voor ouders van jonge kinderen. Daarin leert u in dagelijkse situaties de taalverwerving en de communicatieve ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Ook in de taalklassen van de lagere school krijgen de kinderen onderwijs in kleine groepjes. We vertrekken van de mogelijkheden van de kinderen. We bekijken hoe we die mogelijkheden kunnen inzetten om met de ervaren problemen om te gaan. We vertalen problemen in aan te leren vaardigheden. Dat is nuttiger dan op zoek te gaan naar de oorzaken van de problemen.

We stimuleren zoveel mogelijk het visuele leerproces, maken dingen expliciet, hanteren duidelijke instructies, zorgen ervoor dat de kinderen al doende leren.

Kortom: we gaan op zoek naar de methoden die het best aansluiten bij de kinderen en hoe ze leren. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Tegelijk waken we erover dat het kind zijn leerproces kan afwerken in zijn eigen tempo. Als dat nodig is, zoeken we samen met het kind en zijn ouders aangepaste hulpmiddelen zoals spraakondersteuning en spellingpredictie. We stimuleren zoveel mogelijk succeservaringen en hebben oog voor de totale ontwikkeling van het kind.

Taalklassen