Naar homepagina Kasterlinden

Schoolbestuur

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van Kasterlinden.

De inrichtende macht is de werkgever van het personeel van de school, is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor de goede organisatie van kwaliteitsvol onderwijs.

De doelstelling van de VGC als inrichtende macht is het organiseren van kwaliteitsvol onderwijs met oog voor innovatie in de Brusselse context, waarbij actief gedetecteerd wordt wat de behoeften zijn en waarbij elke jongere van gelijke kansen wordt voorzien.

Logo N-Brussel