Naar homepagina Kasterlinden

Samen zien

Leren samenwerken en communiceren

Het team van Kasterlinden-internaat vindt het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Dat ze samen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen situatie. Het internaat biedt daarvoor een uitgelezen kans.

Kinderen leren er communiceren met elkaar en met de begeleiders. Dat kan in formele groepsgesprekken, bijvoorbeeld tijdens de bewonersraad, of tijdens meer informele gesprekken. Ze leren duidelijk maken wat ze graag  willen en wat ze niet willen. Ze leren naar oplossingen zoeken. En ze zien in dat een oplossing in een groep pas echt een oplossing is als ze voor iedereen werkt. Ze leren hun talenten inzetten als deel van de groep en ze leren oog hebben voor de talenten van de anderen in de groep.

Samen met de ouders

Om een optimale omgeving te creëren voor de kinderen is het belangrijk om de ouders te betrekken bij het internaat. Samen met ouders en kinderen gaan we na welke doelen en werkvormen haalbaar en wenselijk zijn, voor iedereen. Daarom organiseert het internaat enkele keren per jaar een oudercontact om het individueel handelingsplan te bespreken. Daarnaast is er wekelijks contact met de ouders via het heen-en-weerschriftje of via de telefoon.

Samenwerken met partners, intern en extern

De leefgroep van het internaat werkt samen met verschillende andere diensten op Kasterlinden, zoals de maatschappelijk assistente, de school en de andere leefgroepen. Een goede communicatie is belangrijk, zo creëren we een optimale omgeving voor de internen. De leefgroep werkt verder ook samen met externe hulpverleners zoals het CLB ( Centrum voor Leerlingbegeleiding), het VAPH (Vlaams agentschap voor Personen met een handicap), het CGGZ (Centrum voor geestelijke gezondheidszorg), de Brailleliga enzovoort.
Daarnaast is er regelmatig contact met thuisbegeleidingsdiensten en met het Comité Bijzondere Jeugdzorg.

Ten slotte laat het team van het internaat zich ookinspireren door stagiairs en hun scholen. Want Kasterlinden-internaat draagt graag een steentje bij aan de opleiding van toekomstige opvoeders.
 

Vergroot foto jongen op internaat speelt tafelvoetbal met opvoeder