Naar homepagina Kasterlinden

OV3

Wie kan in Kasterlinden OV3 terecht?

  • Leerlingen met autisme: doelgroep autisme (type 9)
  • Dove en slechthorende leerlingen: doelgroep gehoor (type 7 bibi)
  • Leerlingen met een taalstoornis: doelgroep taal (type 7 taal)

Wat is OV3?

Leerlingen binnen OV3 leren de kennis en de vaardigheden die ze nodig hebben in het gewone arbeidscircuit. Ze leren ook functioneren binnen onze maatschappij.

Binnen OV3 biedt Kasterlinden de volgende beroepsrichtingen aan:

  • NIEUW opleidingsaanbod OV3 : Logistiek assistent in de gezondheidszorg (vanaf schooljaar 2020-2021, onder voorbehoud)
  • handel - magazijn
  • Duaal leren: medewerker fastfood
  • lassen
  • keuken/zaal

Naast de cognitieve en arbeidsgerelateerde doelen is er binnen OV3 ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Structuur

De opleidingen in de OV3-werking bestaan uit 3 fasen.

Observatiejaar (duur: 1 schooljaar)

De leerlingen maken kennis met de opleidingen die de school aanbiedt (2 of 3). De nadruk ligt op algemene en schoolse vaardigheden, op maat van de leerling. Na dit observatiejaar geeft de klassenraad een advies over de te volgen opleiding.

Na het observatiejaar kiest de leerling een opleiding. De leerstof is vanaf nu ingedeeld in modules. In deze modules krijgt de leerling alle praktijkvakken.

Modulair systeem

Na elke afgewerkte module krijgt de leerling een deelcertificaat. In elke opleiding zijn er verschillende afstudeermogelijkheden. Elke leerling volgt dus een traject op maat.

Naast het gekozen beroepsgerichte vak krijgen de leerlingen algemene vakken zoals taal, rekenen, maatschappelijke vorming …

bekijk lessentabel/uurrooster

ABO-jaar (duur: 1 schooljaar)

Als leerlingen de modulaire opleiding gevolgd hebben en deel- en eindcertificaten behaald hebben, kunnen ze nog een extra ABO-jaar volgen. ABO staat voor ‘Alternerende Beroepsopleiding’.

In dat ABO-jaar volgt de leerling 3 dagen stage in een professioneel bedrijf en gaat hij 2 dagen naar school om extra vaardigheden te leren die hem op zijn beroep voorbereiden.