Naar homepagina Kasterlinden

OV1

Doelgroep OV1

  • Blinde en slechtziende leerlingen (type 6)
  • Dove en slechthorende leerlingen (type 7)
  • Leerlingen met een taalstoornis (type 7)

Aanbod:

In onze opleiding beogen de leeractiviteiten het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de jongeren. We besteden heel veel aandacht aan de talenten en mogelijkheden van onze jongeren en proberen deze verder te ontwikkelen. Tijdens de schoolloopbaan evolueert onze opleiding van aanbod gestuurd onderwijs naar vraag gestuurd onderwijs. Op deze manier stimuleren wij jongeren een zekere mate van controle over hun eigen leven te verwerven.

Aangezien onze doelgroep zeer divers is, kenmerkt onze opleidingsvorm zich in de individuele, flexibele begeleiding die het biedt. We maken een handelingsplan op, vertrekkend vanuit de behoeften en de noden van de jongere.

We stellen de beleving van de jongere steeds centraal. Een positief welbevinden is wat we nastreven bij alle jongeren.

Functioneren in 3 levensdomeinen:

Voor onze jongeren uit OV1 is de finaliteit wonen, werken en vrijetijdsbesteding in een omgeving waar ondersteuning is voorzien. De finaliteit wordt ruim en divers ingevuld en is afhankelijk van jongere tot jongere. In onze opleiding stappen we bewust af van ‘lesvakken’ en concentreren ons op de 3 levensdomeinen: Wonen, Werken en Vrije Tijd.

Sociaal maatschappelijke training:

Vanaf 16 jaar kunnen de leerlingen aan sociaal maatschappelijke training doen. Dit is een vorm van stage die vanuit de school begeleid wordt.

Mogelijke trainingsplaatsen zijn:

  • Dagcentra
  • Begeleid werken: deeltaken in het normaal economisch arbeidscircuit
  • Maatwerkbedrijven

Via deze trainingen willen we de overgang van school naar een latere dag –en werkbesteding zo goed mogelijk begeleiden. We werken hiervoor nauw samen met verschillende externe welzijnsvoorzieningen.