Naar homepagina Kasterlinden

Ouders

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen gewoon onderwijs, scholen buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleidingsdienst en CLB's.

De leerlingen die vallen onder type BA, 3, 7 stos en 9 kunnen ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk.

Voor deze types zijn we aangeloten bij het Ondersteuningsnetwerk Centrum, meer informatie vind je op ONW Centrum.

De leerlingen die vallen onder type 2, 4, 6, 7 aud kunnen ondersteuning krijgen van de scholen buitengewoon onderwijs. Binnen ONW Centrum heeft Kasterlinden voor deze doelgroepen een regionaal samenwerkingsverband.

Het doel van ondersteuning is leerling-, leerkracht- en teamgerichte ondersteuning in functie van leerlingen met een ondersteuningsnood en voelbaar tot op de klasvloer.

Als school vanuit ONW Centrum kiezen we ook voor een doelgroepwerking om expertise rond elke doelgroep te waarborgen. We zetten in op expertise van onze ondersteuners door de organisatie van vormingsweken en thema-overleg.

Voor deze leerlingen zijn de doelgroepcoachen het aanspreekpunt.