Naar homepagina Kasterlinden

Oplossingsgericht

Door oplossingsgericht te werken leggen we de focus op de vragen ‘Wat wilt de leerling? Wat gaat goed? Wat werkt wel?’. Onze blik is bijgevolg volledig gericht op de toekomst. Tot slot wordt de leerling als belangrijkste partner betrokken bij het zoeken naar oplossingen omdat we ervan uitgaan dat ze hiervoor onmisbare inzichten en talenten hebben. Dit geeft een grotere bereidheid tot medewerking vanuit de leerling en een beter gevoel. Onze dagelijkse aanpak, handelen, communicatie, taalgebruik, vergadermethodes, … steunen dan ook op het oplossingsgericht denken.