Opleidingsvormen

Buitengewoon secundair onderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeilijk kunnen functioneren in de ‘gewone’ onderwijsstructuur door een beperking of door leermoeilijkheden.  

Kasterlinden biedt 3 opleidingsniveaus:

OV1

OV1

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming.
Doelstelling is de integratie in een beschermd leefmilieu.
OV2

OV2

Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining.
Doelstelling is de integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
OV3

OV3

Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming.
Doelstelling is de integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Binnen OV3 worden verschillende opleidingen georganiseerd.