Opleidingsvormen

Buitengewoon secundair onderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeilijk kunnen functioneren in de ‘gewone’ onderwijsstructuur door een beperking of door leermoeilijkheden.  

Kasterlinden biedt 3 opleidingsniveaus:

OV1 (T6-T7)

OV1 (T6-T7)

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming.
Doelstelling is de integratie in een beschermd leefmilieu.
OV2 (T7-T9)

OV2 (T7-T9)

Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining.
Doelstelling is de integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
OV3 (T7-T9)

OV3 (T7-T9)

Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming.
Doelstelling is de integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Binnen OV3 worden verschillende opleidingen georganiseerd.
OV3 DUAAL (T7-T9)

OV3 DUAAL (T7-T9)

Duaal leren is een combinatie van leren op school met leren op een werkplek.
Via dit systeem bieden we verschillende opleidingen aan vanaf kwalificatiefase.