Opleidingsvorm 3 (OV3)

Leerlingen binnen OV3 leren de kennis en de vaardigheden die ze nodig hebben in het gewone arbeidscircuit. Ze leren ook functioneren binnen onze maatschappij.

Volgende 4 beroepskwalificaties worden aangeboden binnen OV3:

We werken met een lineaire opbouw. Leerlingen doorlopen het observatiejaar, de opleidingsfase, de kwalificatiefase en eventueel de integratiefase.

 • Observatiejaar (duur: 1 schooljaar)

De leerlingen maken kennis met alle domeinen van OV3 en meer specifiek de 4 beroepskwalificaties die de school aanbiedt. De nadruk ligt op algemene en schoolse vaardigheden, op maat van de leerling en het kiezen van een basisopleiding. Na dit observatiejaar geeft de klassenraad een advies over de basisopleiding die de leerling het best kan volgen.

 • Opleidingsfase (duur: minimum 2 schooljaren)

 • Na het observatiejaar kiest de leerling voor één basisopleiding binnen één specifiek domein binnen onze school, namelijk:
  • Basis Metaal

  • Basis Organisatie en Logistiek

  • Basis Logistiek Onderhoud

  • Basis Horeca

Leerlingen krijgen een breed basisaanbod binnen een gekozen richting.

Naast het gekozen beroepsgerichte vak krijgen de leerlingen algemene vakken zoals taal, rekenen en maatschappelijke vorming.

 • Kwalificatiefase (duur: minimum 2 schooljaren)

Na de opleidingsfase kiest de leerling voor één beroepskwalificatie binnen onze school, namelijk:

 • Hoeknaadlasser
 • Magazijnmedewerker
 • Logistiek assistent in de zorg
 • Keukenmedewerker 

Deze beroepskwalificaties leer je in een voltijds traject op school. Op het einde van een kwalificatiefase behalen leerlingen een getuigschrift.

Binnen de kwalificatiefase kan je ook kiezen voor een traject duaal leren.

Binnen dit traject kan je leren voor volgende beroepskwalificaties:

Voor meer info omtrent deze trajecten duaal leren, contacteer je Liesbeth.holvoet@kasterlinden-vgc.be

 • Integratiefase (Optioneel) (1 schooljaar)

Na je kwalificatiefase kan de leerling kiezen voor een integratiefase. Dit is een actieve voorbereiding op de arbeidsmarkt waarbij de leerling een aantal dagen naar school komt en een aantal dagen stage volgt. Dit is een traject op maat.