Opleidingsvorm 2 (OV2)

Leerlingen binnen OV2 krijgen een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining. Doelstellingen in deze opleidingsvorm zijn: werken in een beschermd werkmilieu en leven in een beschermd leefmilieu.

Aangepast werkmilieu

In OV2 worden leerlingen voorbereid op het werk in een aangepast werkmilieu. Tijdens de beroepsgerichte vakken (BGV) worden de nodige vaardigheden hiervoor aangeleerd. De leerlingen gaan ook op stage in een maatwerkbedrijf waar ze deze vaardigheden verder inoefenen en vooral de nodige arbeidsattitudes aangeleerd krijgen.

We bieden onze leerlingen een breed gamma van vaardigheden aan: basisvaardigheden, industriële vaardigheden, vaardigheden voor het maatwerkbedrijf en vaardigheden binnen de voedings- en/of groensector.

Filmpjes van voorbeelden van een maatwerkbedrijf: 

OV2 werkatelier

Aangepaste leefomgeving

De voorbereiding op een aangepaste leefomgeving gebeurt in een levensechte context. In de OV2 loft van Kasterlinden leren de leerlingen alle vaardigheden die nodig zijn in het dagelijkse leven, zoals koken, poetsen en hygiëne. Tijdens de algemene schoolse vaardigheden ligt de nadruk op het functioneel inoefenen van deze schoolse vaardigheden.

We leggen niet alleen de nadruk op cognitieve en arbeidsgerelateerde doelen. We vinden het als school belangrijk om onze leerlingen een positief realistisch zelfbeeld, motivatie, zelfstandigheid en sociale vaardigheden bij te brengen.

OV2 leefomgeving