Opleidingsvorm 1 (OV1)

Aanbod

Met de leeractiviteiten in onze OV1 opleiding willen we de zelfredzaamheid van de jongeren ontwikkelen, net als hun communicatiemogelijkheden, hun senso-motoriek en hun sociale vorming. We besteden heel veel aandacht aan de talenten en de mogelijkheden van onze jongeren en we proberen die verder te ontwikkelen. Tijdens de schoolloopbaan evolueert onze opleiding van aanbodgestuurd onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs. Op deze manier stimuleren wij jongeren om een zekere mate van controle over hun eigen leven te verwerven.

Onze doelgroep is zeer divers. Daarom biedt onze opleidingsvorm een individuele, flexibele begeleiding voor jongeren. We maken een handelingsplan op, vertrekkend vanuit de behoeften en de noden van de jongere.

De beleving van de jongere staat altijd centraal. Ons doel is: een positief welbevinden bij alle jongeren.

Functioneren in 3 levensdomeinen

Voor onze jongeren uit OV1 is de doelstelling: wonen, werken en vrije tijd beleven in een omgeving waar ondersteuning voorhanden is. Die doelstelling wordt ruim en divers ingevuld en verschilt van jongere tot jongere. In onze opleiding stappen we bewust af van ‘lesvakken’ en concentreren we ons op de 3 levensdomeinen: Wonen, Werken en Vrije Tijd.