Werking en visie

Ondersteuning van ondersteuningsteam Kasterlinden

Het ondersteuningsteam Kasterlinden biedt ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte én aan het schoolteam. We zetten in op een inclusieve schoolomgeving, waarin alle leerlingen op gelijke voet kunnen meedoen aan de lessen.

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen:

  • De brede types, voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type BA, 3 en 9. 
     
  • De kleine types, voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag  type 2, 4, 6 en 7.
Visuele voorstelling van het verschil tussen brede en kleine types
Visie

Visie

Werking

Werking

Werkingsgebied
Een overzicht van het werkingsgebied van het ondersteuningsteam kasterlinden.

Werkingsgebied

Aanmelden

Aanmelden