Project GEMS UP

Als ondersteuningsteam krijgen we binnen de doelgroep GEMS (type 3) vaak dringende vragen over gedrag waarop we vanuit onze reguliere werking niet altijd een antwoord kunnen bieden. Wij hebben binnen ons urenpakket naar een concept gezocht dat hieraan probeert tegemoet te komen: drie kleinschalige projecten waarbij we inzetten op een preventieve, inclusieve en ook duurzame werking. Belangrijk hierbij is dat jullie specifieke vragen (nog) niet gebonden hoeven te zijn aan een Handelingsgericht Diagnostisch Traject-traject (traject dat het CLB samen met de betrokkenen aflegt om – al dan niet – tot een (gemotiveerd) verslag te komen). Het CLB blijft uiteraard een belangrijke partner in dit verhaal.
In Brussel nemen we komend schooljaar ook onze eerste stappen in het secundair onderwijs met de projectwerking.

We vragen dan ook om contact op te nemen met jullie CLB bij een aanmelding. 
De aanmelding bij GEMS UP gebeurt op wens van de klasleerkracht. De projectwerking is er voor die scholen die aangesloten zijn bij Ondersteuningsteam Kasterlinden voor de brede types.

We bieden 3 projecten aan: Extra Paar Handen, ABC-observatie en Intervisie. Na een aanmelding volgt een verhelderingsgesprek. Daarna bekijken we intern en samen met de school welk(e) (combinatie van) project(en) het meest aansluit bij de aangegeven noden.

1. EXTRA PAAR HANDEN

Voor wie?
Voor basisonderwijs
In Brussel ook voor secundair onderwijs.

Voor leerkrachten die bereid zijn om een nabije partner op de klasvloer te krijgen. Dit in functie van reflectie- en actieruimte creëren met betrekking tot het GEMS-thema. 

Wat?
De ondersteuner staat de klasleerkracht in de klas bij. Hij/zij zal een uitvoerende rol opnemen met het oog gericht op inclusie, nabijheid, verbinding & herstel.

Om duurzame effecten te beogen, staat de ondersteuner, mede dankzij jullie wederzijdse inbreng, mee in bij de opbouw van een steunnetwerk voor de leerling/leerkracht. De klasleerkracht behoudt hierin de regie en de eindverantwoordelijkheid van de klas.

In basisonderwijs zetten we in op:
      - Ondersteunen van 1 klas

In Brussel voor het secundair onderwijs zien we hier 3 mogelijkheden:
     - Ondersteunen van 1 leerkracht bij verschillende klassen
     - Ondersteunen van 1 leerkracht bij 1 klas
     - Ondersteunen van 1 klas bij verschillende leerkrachten

De ondersteuning start met 4 weken en kan met 4 weken verlengd worden na een korte evaluatie. We werken in die weken intensief samen. De aanwezigheid wordt samen besproken.
Omdat dit een kleinschalig en intensief project is, ontstaat er mogelijks een wachtlijst.

2. ABC-observatie

Voor wie?
Basisonderwijs
In Brussel ook voor secundair onderwijs

Wat?
Dit is een gestructureerde intensieve AntecedentBehaviourConsequence-observatie vanuit de Behavioristische kijk op gedrag. We zoeken hiermee naar de functie van gedrag en wat bepaald gedrag in stand houdt vanuit een zo breed mogelijk perspectief. 
Vanuit de analyse kijken we naar de noden, de gewenste situatie en bespreken we een mogelijk actieplan.

3. INTERVISIE

Voor wie?
Voor basisonderwijs en secundair onderwijs. 

Wat?
Samenwerking staat centraal in het omgaan met moeilijk gedrag. Intervisie zien wij als een manier om zowel steun te vinden in het dragen van een probleem alsook het verbreden van perspectief en uitwisselen van constructieve ideeën om aan de slag te gaan.

We denken samen met de klasleerkracht en verschillende interne betrokkenen casusspecifiek of thematisch na. Dit traject bestaat uit minimum 2 intervisiemomenten (+- 90') en een vrijblijvend feedbackmoment.

Wij nemen hierin als Ondersteuningsteam een faciliterende en deelnemende rol op. De uitvoerende rol blijft bij de school liggen.


Heeft u een vraag of zou u een aanmelding willen doen?
Ga dan verder met het invullen van onderstaand formulier en wij contacteren u zo snel als mogelijk.

Aanmeldingsformulier voor BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Aanmeldingsformulier voor de regio's Asse-Bever, Londerzeel-Merchtem, Halle- St Genesius Rode

Contact: Project GEMS UP

Het project wordt gecoördineerd door Rose Van Lysebettens, doelgroepcoach GEMS. Aarzel niet om haar te contacteren indien je nog bijkomende vragen hebt. Een aantal enthousiaste en gedreven ondersteuners maken deze projecten mogelijk. 

Rose Van Lysebettens
GSM 0491/62 46 08
rose.vanlysebettens@kasterlinden-vgc.be

Ondersteuners in het project:

Inez 
Melissa 
Lien 
Robin 
Shauny 
Stacy 
Klara 
Sofie 

In 2020 startte de GEMS UP-projectwerking op binnen Ondersteuningsteam Kasterlinden. In deze rapportering kan je de korte info, evaluatie en analyse van het eerste projectjaar terugvinden!