Project GEMS UP

Als ondersteuningsmodel krijgen we binnen de doelgroep GEMS (type 3) vaak vragen over gedrag waarop we vanuit onze reguliere werking geen antwoord kunnen bieden. Wij hebben binnen ons urenpakket naar een concept gezocht dat hieraan probeert tegemoet te komen: twee kleinschalige try-outprojecten waarbij we inzetten op een preventieve, inclusieve, maar vooral ook duurzame werking. Belangrijk hierbij is dat jullie specifieke vragen (nog) niet gebonden hoeven te zijn aan een HDG-traject*. CLB blijft uiteraard wel een belangrijke partner in dit verhaal.
Kortom: twee projecten waarvan we hopen dat jullie de vruchten kunnen plukken: Extra paar handen en intervisie.

Interesse in één van bovenstaande projecten? Aarzel dan niet om aan te melden

* Handelingsgericht Diagnostisch Traject: het traject dat CLB samen met de betrokkenen aflegt om – al dan niet – tot een (gemotiveerd) verslag te komen

Extra paar handen

Voor wie?
Voor basisonderwijs en 1B met een vakkenbundeling tot 2 of 3 leerkrachten.
Voor leerkrachten die vanuit hun vaardigheden, tools en visie binnen GEMS weten waar ze naartoe willen, maar ervaren dat ze een extra paar handen in de klas nodig hebben om tot de volledige uitvoering van de gekozen acties te komen.

Wat?
De ondersteuner staat de klasleerkracht in de klas bij. Hij/zij zal een uitvoerende rol opnemen met het oog gericht op inclusie, nabijheid, verbinding & herstel.
Om een duurzame invloed te hebben, kan de ondersteuner ook mee een steunnetwerk opbouwen voor leerling/leerkracht. De aanvraag voor extra paar handen gebeurt op wens van de klasleerkracht zelf. De klasleerkracht behoudt de regie en eindverantwoordelijkheid van de klas.

Wanneer?
De ondersteuning start met 4 weken (2 tot 4 dagdelen per week) en kan met 4 weken verlengd worden na een korte evaluatie. We voorzien 4 'instapmomenten' waarvan de eerste start op 28/09.
Omdat dit een kleinschalig project is, zullen we een selectie van scholen moeten maken waarin we een balans zullen zoeken tussen de Brusselse regio's.

De eerste instapperiode is reeds begonnen, aanmelden voor deze periode is niet meer mogelijk.
Aanmelden voor de tweede instapperiode kan tem 19/11. 
Voor deze aanvraag is de afspraak met CLB om ook met hen contact op te nemen.

Dit geeft een visualisatie weer van de tekst hiernaast.

Intervisie

Voor wie?
Voor basisonderwijs & secundair onderwijs

Wat?
Samenwerking staat centraal in het omgaan met moeilijk gedrag. Intervisie zien wij als manier om zowel steun te vinden in het dragen van een probleem alsook het uitwisselen van constructieve ideeën om aan de slag te gaan.
Binnen intervisie zijn 2 interessante sporen. Enerzijds geloven wij sterk in de ervaring die scholen zelf reeds hebben opgebouwd. We willen daarom GEMS-specifieke intervisiegroepjes organiseren waarin scholen op een gestructureerde manier met elkaar kunnen uitwisselen over een probleem dat ze ervaren.

Wanneer?
Spoor 1 (scholen onderling): vaste deelnemers en komt 3 keer op 1 schooljaar samen. 
Een voorwaarde voor deze intervisie is dat de school ofwel een probleem binnen de GEMS-problematiek ervaart, ofwel hier in het verleden op botste en kan komen uitwisselen over ervaringen hierover.
Spoor 2 (schoolspecifiek, casus op de school zelf bespreken): casusspecifiek met verschillende leerkrachten & partners binnen 1 school samen nadenken. De intensiteit van dit intervisie-traject gebeurt in samenspraak. 
Voor de intervisies zijn we ook op zoek naar interessante partners binnen het welzijnsveld om mee deel te nemen. Wij nemen hier als ONW een faciliterende en deelnemende rol in op. De uitvoerende rol blijft bij de school liggen.

 

Dit geeft een visualisatie weer van de tekst hiernaast.

Contact: Project GEMS UP

Het project wordt gecoördineerd door Rose Van Lysebettens, doelgroepcoach GEMS. Aarzel niet om haar te contacteren indien je nog bijkomende vragen hebt. Een aantal enthousiaste en gedreven ondersteuners helpen dit project mee mogelijk maken. 

Rose Van Lysebettens
GSM 0491/62 46 08
rose.vanlysebettens@kasterlinden-vgc.be

Projectmedewerkers:
Inez Gysens (voltijds GEMS UP projectmedewerker)
Melissa Lemmens (halftijds GEMS UP projectmedewerker)
Naomi Segers (halftijds GEMS UP projectmedewerker)
Robin Septor (voltijds GEMS UP projectmedewerker)
Shauny Polfliet (halftijds GEMS UP projectmedewerker)
Stacy Vermeulen (halftijds GEMS UP projectmedewerker)