Infomomenten/ROP

Infomomenten vanuit doelgroep

Vanuit ondersteuningsteam Kasterlinden organiseren we infomomenten om informatie te geven over hoe wij werken in specifieke doelgroepen. Deze infomomenten worden georganiseerd voor scholen die voor kleine en brede types aangesloten zijn bij Ondersteuningsteam Kasterlinden.

Type basisaanbod: Theoretisch denkkader rond Type Basisaanbod

 • Woensdag 22 maart 2023 van 13u-16u - digitaal

Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven infodag basisaanbod

Type 2 (verstandelijke beperking): Inspiratie en belangrijkste uitgangspunten IAC en verstandelijke beperking

 • Woensdag 8 maart 2023 van 9u-12u - digitaal

Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven infodag type 2

Type 3 (GEMS) 

 • Maandag 13/03: 13u - 15u 
  Sociaal-Emotioneel Leren (basisonderwijs) 
  Digitaal via Office Teams
  Max. 20 deelnemers 
   
 • Dinsdag 14/03: 12u30 - 14u30
  Frustratiecurve (verloop van een incident frustratie-agressie)
  Fysiek in Kasterlinden (Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem)
  Max. 18 deelnemers
   
 • Donderdag 16/03:  12u30 - 14u30 
  Traumasensitieve bril in ondersteuning
  Fysiek in Kasterlinden (Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem)
  Max. 18 deelnemers

Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven infodagen GEMS tem 6 maart 2023 (15u)

Type 4 (motoriek): Ondersteuningstraject bij leerlingen met (voorbereidende) schrijfproblemen

Type 6 (visus):

 • Maandag 6 februari 2023 13u – 16u fysiek 
 • Thema: Kennismaking met de doelgroep visus, tips en trics om mee aan de slag te gaan & kijken naar aanpassingen die we kunnen implementeren op de klasvloer. 

Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven infodag type 6 tot en met 30 januari 2023.

Type 7 STOS:

 • Vrijdag 10 februari 2023
 • Thema: STOS: Theoretisch kader en inspiratie rond ondersteuningstrajecten bij leerlingen met een STOS-problematiek.

  Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven infodag type 7 STOS tot en met vrijdag 3 februari 2023. 

Type 7 auditief:

 • Reeds afgerond

Type 9 (autisme):

 • Reeds afgerond

Regionaal OverlegPlatform (ROP)

Graag nodigen wij jullie uit op het regionaal overlegplatform van het Ondersteuningsteam Kasterlinden. Het doel van dit regionaal overlegplatform is om de samenwerking tussen het ondersteuningsteam en onze partners te versterken. We geloven in de meerwaarde om samen positieve ervaringen vanuit de dagelijkse klaspraktijk te delen met elkaar. We verwelkomen graag directies, het zorgteam alsook de leerkrachten van uw school.

We streven ernaar om met jullie interactief aan de slag te gaan,. Indien jullie materiaal of visualisaties hebben i.v.m. het besproken thema is het leuk om deze mee te brengen om met elkaar te delen. Datum: 6 maart 2023 van 13u00 tot 15u00.

Basisonderwijs: de thema’s van good practice zijn:

 • Kleuter: klasmanagement (vb. gedrag, ASS, mentale beperking, …).
 • Lager: hoe omgaan met niveauverschillen (vb. Praktisch-organisatorische aanpak, hoogbegaafdheid, …).

Let op! Je kan per school beide thema’s kiezen, per persoon kan je slechts voor 1 thema inschrijven. Indien verschillende deelnemers uit uw school beide sessies wensen te volgen, gelieve per thema een forms in te vullen.

Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven ROP basisonderwijs

Secundair onderwijs: het thema van good practice is:

 • Op welke manier krijgt de brede basiszorg invulling?

Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven ROP secundair

Praktische info:

Het ROP zal fysiek doorgaan. De locatie wordt nog bepaald en zal later meegedeeld worden. We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en met veel enthousiasme er samen een fijne, inspirerende namiddag van te maken!

Vragen?

Indien je, als gastschool, nog een specifieke vraag hebt aarzel dan niet om contact op te nemen met de desbetreffende coach