Infomomenten

Als ondersteuningsmodel Kasterlinden vinden we het partnerschap met onze scholen erg belangrijk, daarom organiseren we verschillende infomomenten.

Vanuit de brede types worden er jaarlijks regionale overlegplatformen (ROP) georganiseerd. Op deze ROP's komen verschillende thema's aan bod waarmee we een inclusievere leeromgeving op de scholen willen stimuleren. 

Daarnaast organiseren we per doelgroep een infodag. Hier inspireren we onze scholen met doelgroepspecifieke informatie en good practices. 

Inschrijven voor de komende infodagen kan via onderstaande linken: 
Infodag type 2 (25 februari van 9u-12u)

We willen jullie ook al volgende infomomenten meegeven: 

  • Infodag GEMS = 24 februari (herhaling sessie november)
  • Infodag Type 7 STOS = 26 februari (herhaling sessie oktober)

Indien je, door omstandigheden, niet hebt kunnen aansluiten op een infomoment aarzel dan niet om de betrokken coach te contacteren. We bekijken intern op welke manier we informatie opnieuw kunnen aanbrengen. 

Downloads