Corona maatregelen

Het veiligheidsplan van het ondersteuningsteam Kasterlinden is opgesteld door het beleidsteam in nauw overleg met Idewe vzw (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het creëert een houvast voor onze ondersteuners op de gastscholen. Op deze manier hopen we -samen met onze gastscholen- de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.