Actualiteit

Nieuw leersteundecreet (conceptnota)

D5: Het feit dat verschillende ondersteuners vanuit verschillende organisaties de school binnen komen, ervaart de school voor gewoon onderwijs als inefficiënt en als een versnippering van middelen. De scholen voor gewoon onderwijs geven de voorkeur aan dezelfde aanmeldprocedure bij de kleine types (type 2, 4, 6 en 7) als bij de brede types (type basisaanbod, 3 en 9) of met andere woorden aan een ondersteuning volgens één spoor. We stellen als doel: De toeleiding van de leersteun naar de scholen voor gewoon onderwijs verloopt via een duidelijk en eenvoudig model. We verlaten in de organisatie en de communicatie naar de scholen voor gewoon onderwijs én de ouders, het tweesporenmodel. Alle leersteun komt vanuit één spoor.

 Vertaald naar de praktijk betekent dit dat iedere school gewoon onderwijs vanuit één spoor bediend zal worden en dus de keuze voor één ondersteuningsteam moet maken. Dat ondersteuningsteam zal de school voor zowel brede als kleine types bedienen.  Vanaf september '22 betekent dit concreet: 

  • Scholen die voor de twee sporen (brede én kleine) voor ons kiezen, krijgen voorrang bij de trajectverdeling. 
  • Scholen, die enkel voor de kleine types voor ons kiezen, kunnen we bedienen als we na de verdeling nog voldoende personeel ter beschikking hebben. Concreet betekent dit dat de scholen in deze situatie pas na de teldatum van 1 oktober duidelijkheid zullen hebben. Dit scenario zal uitdoven.

We vragen onze scholen om hun keuze bekend te maken vóór 15 juni 2022 via deze link.

Nieuwsbrieven en jaarverslag

Met veel trots stellen we jullie het allereerste jaarverslag voor. We hopen dat u de passie voelt die wij in onze job leggen waarin we samenwerken met veel partners. Dat u een inkijk krijgt in de mooie werking waar we elke dag samen aan bouwen. We kozen voor een toegankelijk en visueel jaarverslag met cijfers, projecten en realisaties van het schooljaar 2020-2021. We nemen u graag mee naar de dagelijkse praktijk van Ondersteuningsteam Kasterlinden. Veel lees- en kijkplezier!

Tevens kunnen jullie onderstaand onze nieuwsbrieven vinden van het schooljaar 2021 - 2022. Raadpleeg zeker ook eens onze facebookpagina of instragram voor meer informatie. 

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2 
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4 
Nieuwsbrief 5

 

Kalender

In de kalender van het ondersteuningsteam  kan je raadplegen wanneer de vormingsweken, infodagen en teamvergaderingen doorgaan.