Werking MFC Verblijf

Het MFC verblijf bestaat uit 5 leefgroepen van 8 tot 10 kinderen. Elk jaar proberen we de leefgroepen zo homogeen mogelijk te maken, zowel qua leeftijd als qua doelgroep. De kinderen en jongeren komen aan op maandag en vertrekken terug op vrijdag. Bij een lesvrije dag gaan de kinderen en jongeren de avond voordien naar huis. 
Het MFC biedt verblijf aan voor leerlingen met een attest type 3, 6, 7 of 9.

Zelfstandigheid

We willen de internen zo zelfstandig mogelijk maken, op alle domeinen.

Bij de jongere internen ligt de nadruk op zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

De oudere kinderen leren ook het openbaar vervoer gebruiken, naar de winkel gaan en huishoudelijke taken doen. Ze ontdekken hoe ze hun tijd zelf zinvol kunnen invullen. Ze mogen ook alleen activiteiten doen.