Werking ondersteuningsmodel

Naar een decreet Leersteun

Vrijdag 10/02 werd het protocol voor de oprichting van de leersteuncentra als mededeling op de Vlaamse regering gebracht. Wens je meer info kan je terecht op onze pagina actualiteit.

 

Voor wie bieden we ondersteuning? 

Voor leerlingen en leerkrachten(teams) met een duidelijke ondersteuningsvraag bij beschikbaarheid van een (gemotiveerd) verslag.

Wanneer de basiszorg en verhoogde zorg voor een leerling ontoereikend is en de school voor gewoon onderwijs een beroep wil doen op ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, zal er door het CLB, samen met de school, de ouders en de leerling een HGD-traject (handelingsgericht diagnostisch traject) doorlopen worden. Indien blijkt dat de zorg op fase 0 en 1 onvoldoende is, kan er door het CLB een (gemotiveerd) verslag opgemaakt worden en vertrekt de ondersteuning vanuit fase 2 en 3 (uitgebreide zorg en op maat). 

 

Hoe werken we?

We versterken de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. We zetten in op maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen. 

Vanuit een concrete hulpvraag zetten we in op (een combinatie van) 3 ondersteuningsvormen:

  • Gerichte observatie: diepgaander inzicht in functie van een concrete hulpvraag.
     
  • Intervisie: samen komen tot nieuwe ideeën, tips, mogelijke stappen om uit te proberen.
     
  • Focus: gerichte ondersteuning (op de klasvloer) vanuit een concrete hulpvraag op een bepaalde termijn.

We kiezen voor concrete tijdsgebonden doelen met een duurzame insteek en zoveel mogelijk eigenaarschap van de leerkrachten.

We werken flexibel op vlak van duur en intensiteit naargelang de nood en beschikbaarheid.

Transparante communicatie met alle betrokken partners staat centraal.