Solliciteren

We zijn op zoek naar leerondersteuners voor openstaande vacatures of voor het aanleggen van een wervingsreserve!

Als leerondersteuner maak je schoolteams en leerkrachten vaardiger in de omgang met leerlingen (kleuter, lager en secundair) met specifieke onderwijsbehoeften. 

Dit doe je door met leervragen van leerkrachten aan de slag te gaan en op leerkrachtniveau, schoolniveau en leerlingniveau duurzame doelen en acties op te stellen.

Als leerondersteuner maak je deel uit van een regioteam van leersteuncentrum Kasterlinden. Je beschikt over kennis en ervaring in het (buitengewoon) onderwijs en meer specifiek in het begeleiden van leerlingen (en leerkrachten) of bent bereid dit te verwerven.

Als leerondersteuner ben je officieel tewerkgesteld in het leersteuncentrum.
Je werkt dagelijks samen met leerkrachten(teams) in het gewoon onderwijs om een antwoord te bieden op de ondersteuningsvragen van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte en op de ondersteuningsvragen van de leerkracht/het leerkrachtenteam. Dit doe je zowel in de school, op de klasvloer, in overleg,...

Je hebt een passie voor inclusief onderwijs en ondersteunt leerkrachten in de ontwikkeling van hun handelingsbekwaamheid in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier versterk je ook mee het zorgbeleid van scholen.

Wil je graag spontaan kandideren voor een functie als ondersteuner in ons leersteuncentrum en voor het schooljaar 2023-2024? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief door naar annelies.vanboxstael@kasterlinden-vgc.be met als onderwerp 'spontaan kandideren LSC Kasterlinden 2023-2024' 

Mogen we vragen om onderstaande informatie mee te vermelden? 

  • Ervaring in GON, (pre)waarborg, ondersteuning? 

  • Huidige statutaire toestand, indien je momenteel bent tewerkgesteld in het onderwijs (benoemd % + instelling, TADD, TABD) 

  • Gewenste opdracht in % voor schooljaar 2023-2024 

  • Verlofsysteem + % voor schooljaar 2023-2024 

  • Gewenste statutaire toestand voor schooljaar 2023-2024 (benoeming meenemen, tijdelijk via verlofsysteem TAO of AVP, TADD (enkel indien reeds TADD voor 30/6/2023), TABD) 

  • Diploma's + deelcertificaten