Project GEMS UP

Als ondersteuningsteam krijgen we binnen de doelgroep GEMS (type 3) vaak dringende vragen over gedrag waarop we vanuit onze reguliere werking niet altijd een antwoord kunnen bieden. Wij hebben binnen ons urenpakket naar een concept gezocht dat hieraan probeert tegemoet te komen: een kleinschalige projectwerking waarbij we inzetten op korte intensieve trajecten met het oog op preventie, inclusie en ook duurzaamheid. 

Meer weten? Lees hier ons jaarrapport van schooljaar 2021-2022 !


Individuele en klasdynamische problematieken kunnen aangemeld worden. Belangrijk hierbij is dat jullie specifieke vragen (nog) niet gebonden hoeven te zijn aan een Handelingsgericht Diagnostisch Traject (traject dat het CLB samen met de betrokkenen aflegt om – al dan niet – tot een (gemotiveerd) verslag te komen). 
Het CLB en de ouders blijven uiteraard belangrijke partners in dit verhaal. Op die manier zijn we soms ook de brug naar de reguliere ondersteuning met een warme overdracht in functie van duurzaamheid. 
We vragen dan ook om contact op te nemen met jullie CLB en de ouders/voogd bij een aanmelding. 

De aanmelding bij GEMS UP gebeurt op wens van de klasleerkracht.

In onze projectwerking gaan we aan de slag met een concrete situatie door middel van intervisie en/of diepgaande observatie en/of extra paar handen ondersteuning op de klasvloer in combinatie met coaching. 
Indien de vraag breder is dan een concrete situatie, bieden wij een thematische intervisie aan in functie van de gestelde nood.

Een traject wordt opgestart met:

Een verkennende observatie 
OF
Een focusgesprek (Duur: 90'. Inhoud: situatieschets, tijd voor vragen, krachten in de verf zetten en eventueel al samen nadenken over eerste suggesties.)

Het verder verloop wordt per traject bepaald.
Onze trajecten zijn intensief en kortdurend en lopen maximaal 8 weken. 

Heeft u een vraag of zou u een aanmelding willen doen?
Ga dan verder met het invullen van onderstaand formulier en wij contacteren u daarna zo snel als mogelijk.
Elke school kan per semester 1 aanmelding doen.

!! Omwille van een wachtlijst zullen aanmeldingen GEMS Up vanaf 13 maart hoogstwaarschijnlijk niet meer dit schooljaar opgenomen kunnen worden. We blijven deze aanmeldingen wel registreren en nemen deze aanmeldingen begin volgend schooljaar op indien er dan nog een nood is. 

Aanmeldingsformulier voor BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Aanmeldingsformulier voor de regio's Asse-Bever, Londerzeel-Merchtem, Halle- St Genesius RodeVoor secundair onderwijs (enkel Brussel) nemen we dit schooljaar maximum 2 trajecten op.
Aanmelden voor secundair onderwijs kan niet meer. Maximum aantal trajecten voor secundair bereikt.

! De projectwerking is er enkel voor scholen aangesloten voor de brede types bij ondersteuningsteam Kasterlinden

Contact: Project GEMS UP

Het project wordt gecoördineerd door Rose Van Lysebettens, doelgroepcoach GEMS. Aarzel niet om haar te contacteren indien je nog bijkomende vragen hebt. Een aantal enthousiaste en gedreven ondersteuners maken deze projecten mogelijk. 

Rose Van Lysebettens
GSM 0491/62 46 08
rose.vanlysebettens@kasterlinden-vgc.be

Ondersteuners in het project:


Inez 
Melissa 
Robin 
Shauny 
Klara 
Sofie
Kimberley
Jonas

In 2020 startte de GEMS UP-projectwerking op binnen Ondersteuningsteam Kasterlinden. In deze rapportering kan je de korte info, evaluatie en analyse van het eerste projectjaar terugvinden. 
Van het schooljaar 2021-2022 is deze rapportering beschikbaar!