Leerlingenvervoer

Sommige leerlingen hebben recht op gratis busvervoer. Dat is zo voor leerlingen die naar de school voor buitengewoon onderwijs gaat die het dichtst bij huis ligt. Een niet-rechthebbende leerling kan toch gratis busvervoer naar Kasterlinden krijgen als de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs volzet is. De ouders en de school zelf moeten daarvoor een attest voorleggen.

We streven ernaar om leerlingen vanaf 16 jaar zelfstandig naar school te laten komen. Dit wordt steeds in onderling overleg met leerling en ouders bekeken op basis van een aantal criteria zoals zelfstandigheid van de leerling, afstand en tijdsduur van het traject, aantal overstappen etc. 

Semi-internen en externen worden elke ochtend opgehaald en ’s avonds teruggebracht. Internen alleen op maandagmorgen en vrijdagavond of voor en na een vakantiedag.

Voor het begin van elk schooljaar laten we u weten hoe laat we uw kind ophalen en terug thuis brengen.