Werking

Het internaat bestaat uit 5 leefgroepen van 8 internen. Elk jaar proberen we de leefgroepen zo homogeen mogelijk te maken, zowel qua leeftijd als qua doelgroep. 
Het internaat is open als de school open is. Internen komen aan op maandag, en vertrekken terug op vrijdag. Op een lesvrije dag, gaan de internen de avond voordien naar huis. 
Het internaat vangt leerlingen op met een attest type 6, 7 of 9 die in Kasterlinden op school zitten.

Vrije tijd

In het internaat zijn computers en multimedia beschikbaar voor de internen.

Er is ook veel aandacht voor andere vormen van vrijetijdsbesteding: creatieve activiteiten, sport, cultuur, de stad ontdekken… 

Zelfstandigheid

We willen de internen zo zelfstandig mogelijk maken, op alle domeinen.

Bij de jongere internen ligt de nadruk op zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

De oudere internen leren ook het openbaar vervoer gebruiken, naar de winkel gaan en huishoudelijke taken doen. Ze ontdekken hoe ze hun tijd zelf zinvol kunnen invullen. Ze mogen ook alleen activiteiten doen.