Inschrijven Internaat

Update oktober 2022 ! Er zijn vrije plaatsen in het internaat voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ongeacht de school waar ze zitten. Contacteer Heidi Hart op 0499 58 86 56.

Ben je geïnteresseerd in het internaat, contacteer dan de directie of sociaal assistente van het internaat.  Er is vaak een wachtlijst. Aanmelden kan via mail of telefonisch, zo kom je meteen op de wachtlijst terecht.

De beheerder ontvangt ouders en leerlingen die interesse hebben in het internaat voor een rondleiding. Nadien worden de verwachtingen langs beide kanten bekeken, en wordt er al dan niet overgegaan tot inschrijving.