Inschrijven Internaat

Ben je geïnteresseerd in het internaat, contacteer dan de directie of sociaal assistente van het internaat.  Er is vaak een wachtlijst. Aanmelden kan via mail of telefonisch, zo kom je meteen op de wachtlijst terecht.

De beheerder ontvangt ouders en leerlingen die interesse hebben in het internaat voor een rondleiding. Nadien worden de verwachtingen langs beide kanten bekeken, en wordt er al dan niet overgegaan tot inschrijving.