Naar homepagina Kasterlinden

Handelingsgericht

Handelingsgericht werken is een vraaggestuurde en oplossingsgerichte methodiek. Het uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van de leerling.
Vanuit de onderwijsbehoeften worden doelen gekozen voor het handelingsplan.
Hierin focussen we ons op positieve kenmerken en is er aandacht voor de wisselwerking tussen kind, school en gezin.
Transparantie en een constructieve samenwerking met ouders, leerlingen en het CLB zijn hierin belangrijk.