Naar homepagina Kasterlinden

Gehoor

Twee talen, twee culturen

Bilinguaal-bicultureel onderwijs

De visie van de school over bilinguaal-bicultureel onderwijs is ook het uitgangspunt van het internaat. Dat betekent dat de voertaal op het internaat Vlaamse gebarentaal is, of kortweg VGT.. De opvoeders kennen en gebruiken VGT, het is de vertrekbasis. Maar ook de Nederlandse taal komt aan bod: in gesprekken, via geschreven boodschappen of via de media. Er is dus altijd een aanbod van de twee talen.

De internen staan centraal en de begeleiders streven naar een ondersteuning op maat. Daardoor wijken zij soms af van de basis – de  VGT – en gebruiken ze het gesproken Nederlands als voertaal.
De interacties gebeuren dan in gesproken taal én in VGT. odat iedereen altijd alles begrijpt.

Dove begeleider als rolmodel

In het team werkt ook een dove medewerker. Hij is een echt rolmodel voor de leerlingen. Hij laat de internen kennismaken met de dovencultuur, hun identiteit, de dovengemeenschap, enzovoort. Hij toont de internen hoe een dove volwassene kan integreren in de maatschappij.

Op eigen benen

Streefdoel is dat de internen op het einde van hun school- of internaatscarrière zo zelfstandig mogelijk kunnen integreren in de maatschappij. De begeleiders ondersteunen hen daarvoor op alle mogelijke manieren. Ze houden daarbij rekening met de mogelijkheden en de interesses van de internen.
Zo leren de leerlingen onder meer om samen te werken met tolken. Ook de verschillende hulpmiddelen, de dovenclubs en de instanties waarop ze een beroep kunnen doen,, komen aan bod.

Thuis in twee culturen

Bedoeling is dat de internen zich thuisvoelen in twee levenswijzen: die van de horenden en die van de doven. Ze leren het beste van de twee werelden kennen. Een echte integratie van twee culturen: dat is het uiteindelijke doel.